Stichting Internationale Steun aan Onderwijs en Bibliotheek in Zuid-Ethiopie (ISOB)
Adres
: Mauritsstraat 24, 1091 DA Amsterdam, Nederland
Telefoon:  +31 (0)20 6937918
Email: info(at)isobfoundation.org

Stuur ons een  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. met uw vragen of mededelingen.

Wilt u bijdrage aan beter onderwijs voor de jeugd in Ethiopië?

Maak dan uw donatie over naar onze bank,  IBAN: NL88 INGB 0007 7402 00
ten name van: Stg. Int Steun Onderw en Biblioth Zuid-Ethiopie, Amsterdam
Eventueel met vermelding van een specifiek project / doel / wens.

U kunt ook Online doneren via de rode "Donate Online" knop rechts op deze pagina.

Stichting ISOB heeft sinds 2008 de ANBI Status. Giften kunt u aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting. Meer informatie? klik hier voor de website van de belastingdienst.

Bij voorbaat DANK !

Financien: Wij werken uitsluitend met vrijwilligers. Het bestuur en de vrijwilligers worden niet betaald. Ons werk wordt uitgevoerd met fondsen, donaties en schenkingen. Zie de  Jaarverslagen voor alle details. Meer over de bestuurders en vrijwilligers vind u op de pagina "Who we are" ->  About us.

 

Do you want to contribute to better Education for youth in Ethiopia?

Then transfer your gift to our Bank, IBAN: NL88 INGB 0007 7402 00
to the attention of: Stg. Int Steun Onderw en Biblio Zuid-Ethiopie, Amsterdam.
Eventually make note of a project, purpose or wish.

You can also Donate via the red "Donate Online" button on the right of this page.

Or send usThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. with your questions or message.

ISOB has the ANBI Status since 2008. Your donations can be deducted from your income tax. Click here for more information about the Dutch income tax 

We work with volunteers only. Board and volunteers are not paid and all of our work is done with the help of funds and donations.

THANK YOU on behalf of the youth in Ethiopia.