Article Index

Stichting ISOB

De Stichting Internationale Steun aan Onderwijs en Bibliotheek in Zuid-Ethiopie (ISOB) is per 1 februari 2020 uitgeschreven bij de KvK.

Stichting ISOB had van 2008 t/m 31 januari 2020 de ANBI Status.

Financien em materialen: Bestuur en vrijwilligers hebben altijd onbezoldigd gewerkt. Ons werk konden we uitvoeren dankzij (vermogens)fondsen en donaties en schenkingen van particulieren. Internationale scholen in Nederland hebben duizenden studieboeken gedoneerd die wij vervolgens hebben verzonden en verspreid onder scholen, universiteiten en een openbare bibliotheek. Zie de Jaarverslagen voor alle details.