Stichting ISOB

Stichting Internationale Steun aan Onderwijs en Bibliotheek in Zuid-Ethiopie (ISOB) - per 1 februari 2020 uitgeschreven bij de KvK.


Missie Stichting ISOB en voortgang Stichting Dessi

Dowload (NL): Stichting ISOB missie, doelstelling en beleid - periode 2017-2019 (pdf) Beeindigd

Stichting Dessi Tuji, zet voor een groot deel ons werk voort voor de jeugd in Ethiopië. Gan naar hun website voor meer informatie:  http://stichtingdessi.org

en Facebook:   https://www.facebook.com/stichtingdessi


Financien em materialen

Bestuur en vrijwilligers hebben altijd onbezoldigd gewerkt. Ons werk konden we uitvoeren dankzij (vermogens)fondsen en donaties en schenkingen van particulieren. Internationale scholen in Nederland hebben duizenden studieboeken gedoneerd die we hebben verzonden en verspreid onder scholen, universiteiten en een openbare bibliotheek. Zie de Jaarverslagen voor alle details.

Various Reports

Year Reports (in Dutch only) and Reports about Projects, Activities and Visits to the projects in Ethiopia.


Jaarverslagen

Alle jaarverslagen zijn in het nederlands, inclusief de jaarrekening met toelichting

Jaarverslag_2017_Stichting_ISOB.pdf   -  Jaarverslag 2018-19 Stichting ISOB.pdf (concept)

Jaarverslag_2015_Stichting_ISOB.pdf   Jaarverslag_2016_Stichting ISOB.pdf

Jaarverslag_2014_Stichting_ISOB.pdf   -  Jaarverslag_2013_Stichting_ISOB.pdf 

Jaarverslag_2012_Stichting_ISOB.pdf   -  Op verzoek sturen we u oudere jaarverslagen, vanaf 2008.


Project Reports

Capacity building Libraries

Eindverslag Stenen banken en Wi-Fi in de Openbare Bibliotheek Wolaitta Sodo Ethiopie.pdf

Introductie_Openbare_Bibliotheek_Sodo-Ethiopie.pdf  (in het Nederlands - 2018)

Wolaitta_Public_Library_foto-page.pdf (History of the Library in photographs)

Extra facilities for Wolaitta Sodo Public Library (project page 2015-2018)

Eindverslag Toegang tot digitale bronnen en extra faciliteiten voor de Openbare Bibliotheek in Sodo.pdf  ( (in het Nederlands - 2017).

Distribution of Donations WSU in Ethiopia_April-2012.pdf  (Capacity building project at the Wolaitta Sodo University (WSU))


Wolaitta LIQA Secondary School

Resultaat Inrichting slaapzalen voor studenten van de Liqa School - Report 2017

Project 2016-2018 Inrichten van nieuwe slaapzalen voor studenten van de Liqa School

Folder Inrichten van de nieuwe meisjesslaapzalen -> met hulp van de Soroptimisten West-Betuwe

Get involved - Sponsor a Student. A continued Sponsorship program.

Eindverslag Hulp aan het Wolaitta Liqa Internaat 2013-14.pdf

Final Report Liqa School Improvements Ethiopia-2012.pdf


DEDA Learning Centre 2014 -2017

Verslag Project Fase 1 DEDA leercentrum.pdf  (bilbiotheek en water voorziening)

Reisverslag bezoek van vrijwilligers aan de DEDA school in Maart 2017.pdf (NL)

 Report of a visit to DEDA school project in June 2015.pdf


Offa Primary School 2007-2017

Innovation and Science Center Offa Primary School (project page - finalized)

Final Report Innovation and Science Centre Offa School Ethiopia-2015.pdf

Offa Primary School Water-Harvesting Eindverslag-2013.pdf

Eindrapport Sanitair project Offa School Ethiopie.pdf  (NL)

Offa School visit and donations from ISOB Foundation Oct-2011.pdf


Health Improvement

Health Improvement Project  (finalised in 2015)

Final Report Health Improvements Wolaitta and beyond.pdf

Distribution of Donations WSU in Ethiopia_April-2012.pdf  (Medical equipment for the Referral Hospital Sodo, Wolaitta.